Xe tải Hoa Mai

Xe tải Hoa mai 1.5 tấn thùng khung mui

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

xe tải Hoa Mai 7.6 tấn 2 cầu

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

xe tải Hoa Mai 7.8 tấn

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

xe tải Hoa Mai 3.45 tấn

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

Xe tải Hoa mai 5 tấn

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

xe tải Hoa Mai 5.25 tấn 2 cầu

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

Xe tải Hoa Mai 5.5 tấn thùng khung mui bạt

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

Xe tải Hoa mai 2 tấn thùng kín

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG

Xe tải Hoa Mai 1.6 tấn thùng lửng

ĐỆ NHẤT Ô TÔ - CN TUYÊN QUANG